equips de posada a terra

equips de posada a terra es va desenvolupar per impedir que el sistema del cable de baixa tensió de curtcircuit en la distribució elèctrica

Aquest equip ajuda a fer tota la tensió d'aïllament de línia de baix cost operatiu fora de perill i segur.

Gera 'equips de posada a terra per LV-ABC inclou:

* Adaptador de posada a terra
* suport d'aïllament de posada a terra
* El descarregador de sobretensió
Tots els connectors s'ajusten a les normes NFC 33020, 50483 CENELEC 4 classe 1.

Es pot subministrar amb connector de perforació d'aïllament (IPC)

Tot l'equip va passar la prova de rigidesa dielèctrica de bany sota l'aigua, l'experiència funcionament amb temperatures que oscil·len entre -60 ° C fins a l'assaig 60 ° C, la prova de cicles de temperatura, la prova de resistència a la corrosió etc. Els materials d'aïllament estan fets de temps i el polímer resistent a UV.

WhatsApp en línia per xatejar!