δεσμά άγκυρα

Anchor δεσμά είναι σχήματος U μεταλλική ασφαλίζεται με ένα άγκιστρο (βίδα) πείρο ή μπουλόνι κατά μήκος του ανοίγματος

Τύπος Pin εφαρμογή εξαρτάται από το πεδίο της χρήσης, μπορεί να ολοκληρωθεί ως καρφίτσα βίδα ή μπουλόνι pin.

Βίδα δεσμά καρφίτσα άγκυρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γεωργικές, βιομηχανικές και ναυτικές εφαρμογές.

The screw pin shape allows easiest assembly, while bolt pin allows the unlocking when more durable period of usage of shackles is required.

:

WhatsApp Online Chat !