مفصل چرخنده

مشترک جهانی بخشی از زنجیره ای از سخت افزار خط قطب است.

با استفاده از پیچ و تو پیچ، پیوند صفحه تنها، چشم توپ، چشم سوکت که OPGW، ADSS، AAAC، ACSS، هادی ACSR انتقال حال نصب است.

همه مونتاژ سخت افزار قطب گذشت دوچرخه سواری درجه حرارت و آزمون پیری، آزمون مقاومت در برابر خوردگی، آزمایش کشش

:

WhatsApp Online Chat !