روابط بالا

روابط بالا طراحی شده برای مطابقت سر، گردن از مقره های پلیمری، عایق چینی، عایق های پست نوع به هادی استفاده می شود، از سمت بالا از مقره. عایق کراوات بالا برای لخت هادی همراه هوایی در شبکه های انتقال قدرت MV و HV استفاده می شود. بالای کراوات برای مقره های پلیمری از جنس آلومینیوم پوشش داده شده فولاد، مواد آلومینیوم ساخته شده است. مواد از روابط بالا heliformed بستگی به نوع ماده هادی با، ACCC یا ACSR استفاده شود. کراوات انجام عایق بالا علاوه بر این با روبان ادم دهاتی مجهز به کاهش سایش هادی و عایق.
Jera’s produce wire formed insulator top ties of the following types: top tie wraplock, top tie twin (double support tie). Both kind of helical top ties provide an improved method of securing cable, compared to hand tie over line protector rods
The unique, one-piece design without any bolts or high-stress holding devices guarantee easy installation with long life period of preformed insulator top ties.
Jera is capable to develop preformed tension grips and preformed top ties according to your cable specification, insulator neck diameter and distances between poles.
We are focus on the quality and on the completed solutions for our customers.
Welcome to contact us.

:

WhatsApp Online Chat !