មួកបញ្ចប់

CAP បានបញ្ចប់រួចផុតត្រូវបានបង្កើតនឹងត្រូវបានជំរុញឱ្យគ្រាន់តែក្នុងអំឡុងពេលដំឡើងលើចំហាយដើម្បីការពារប្រព័ន្ធចំហាយខ្សែវ៉ុលទាបពីសៀគ្វីខ្លីក្នុងការចែកចាយអគ្គិសនី។

:

សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: សូមជ្រើស ផ្ទះ

WhatsApp Online Chat !