រួមគ្នាជាសកល

រួមគ្នាជាសកលគឺជាផ្នែកមួយខ្សែសង្វាក់នៃផ្នែករឹងបន្ទាត់បង្គោល។

ប្រើជាមួយន្លឹនិង u-bolt, ភ្ជាប់ចានតែមួយភ្នែកបាល់ភ្នែករន្ធពេល OPGW, ADSS, AAAC, ACSS, ចំហាយបញ្ជូន ACSR ត្រូវបានដំឡើង។

ទាំងអស់ជួបប្រជុំគ្នានៃផ្នែករឹងបង្គោលអនុម័តសីតុណ្ហភាពនិងការធ្វើតេស្តប្រណាំងកង់ភាពចាស់, ការធ្វើតេស្តធន់ទ្រាំ corrosion, ការធ្វើតេស្តភាពតានតឹង

:

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!