ឧបករណ៍ប្រភេទ ratchet

:

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!