Anchor дөнгө

Anchor дөнгө U хэлбэрийн металл нээх даяар clevis (шураг) зүү, эсвэл боолт нь баталгаажсан байна

програм ашиглах салбарт хамаардаг Pin төрөл, шураг зүү эсвэл боолт зүү шиг хийж болно.

Screw зүү зангуу дөнгө, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, далайн хэрэглээнд ашиглаж болно.

The screw pin shape allows easiest assembly, while bolt pin allows the unlocking when more durable period of usage of shackles is required.

:

WhatsApp Online Chat !