सॉकेट डोळा (जीभ)

:

चौकशीची आता
  • * आव्हान: कृपया निवडा चषक