වික්රියා දැමීම පී-3000-අපි Jera නව නිෂ්පාදනයක් දියත් කර ඇත

We Jera have finished with the new product used for tension of overhead fiber optic cable, named PA-3000.

Anchoring clamp PA-3000 is self-adjusting, designed to tension ADSS optical fiber cable on overhead telecommunication lines.

මෙම කිරේ ආතතිය කලම්ප හානිකර තොරව ප්රකාශ කේබල් දැමීම ස්වයං ගැලපීමෙන් ප්ලාස්ටික් කුඤ්ඤ, සමන්විත වේ. කුඤ්ඤ කිරේ නැංගුරම් කලම්ප විවිධ වර්ගයේ විසින් සංරක්ෂණය ඇරැඹී ධාරිතාව පුළුල් පරාසයක.

ෙඳන වාෙන් ඇප ආශි්රත ප්රදේශවල දී ධ්රැවය වරහන් හෝ කොකු මත කලම්ප ස්ථාපන හැක.

කිරේ දයාවන් නිපුණත්වය කේබල් වරහන් සහ මල නොබැඳෙන වානේ සංගීත කණ්ඩායම සමග සිදුවූ හානියේ ආතතිය කලම්ප PA-3000 ලබා ගත හැකි හෝ, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් හෝ එකට එකලස් ලෙස.

clmap PA-3000 ඇන්කර් (5)


පළ කාලය: නොවැම්බර්-25-2017

:

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා හෘද

WhatsApp Online Chat !