உலகதரமிக்க இணைப்பு

யுனிவர்சல் கூட்டு முனையில் வரி வன்பொருள் ஒரு சங்கிலி பகுதியாக உள்ளது.

ஆணி மற்றும் u-ஆணி கொண்டு பயன்படுத்திய, OPGW, ADSS, AAAC, ACSS, ACSR ஒலிபரப்பு கடத்திகள் நிறுவப்படுகின்றன போது ஒற்றைத் தகடு, பந்து கண், சாக்கெட் கண் இணைக்கின்றன.

துருவ வன்பொருள் கடந்து வெப்பநிலை சைக்கிள் மற்றும் வயதான சோதனைகள், அரிப்பை எதிர்ப்பு சோதனை, பதற்றம் சோதனை அனைத்து சட்டசபை

:

WhatsApp Online Chat !