ఆప్టికల్ పంపిణీ సాకెట్

ఆప్టికల్ పంపిణీ సాకెట్ (పాయింట్) కూడా ముగింపు యూజర్ అంతమొందించడానికి బాక్స్ అనే ఒక గోడ అవుట్లెట్ గా చెబుతుంటారు. ఆప్టికల్ పంపిణీ కేంద్రాల FTTH పరిష్కారాలను మరియు నిష్క్రియాత్మక ఆప్టికల్ నెట్వర్కులు కోసం తయారు చేయబడ్డాయి. సులభ FTTH అప్లికేషన్ బీయింగ్, ఫైబర్ ఆప్టికల్ సాకెట్ కస్టమర్ అవసరాలు ప్రకారం ఎడాప్టర్లు, ఫైబర్ ఆప్టికల్ తీగలతో, పాచ్ త్రాడులు, పిలక జడ తీగలతో రద్దు ఉపయోగిస్తారు.
FTTH fiber optic socket has two, or four ports, which provides the installation of one or two fiber optic adapters, built on the regular SC footprint.
Jera’s fiber optic termination boxes provide mechanical protection, flexible fiber route management and control, easy installation because of features, implemented in design of all FTTH Fiber optic termination boxes.
Jera offers all the FTTH fiber optic faceplates, with needed FTTH accessories: Fiber Optic Pigtail, Fiber Optic Patch Cord, Fiber Optic Adapter, Protection Sleeve, Fiber optic termination Box, Fiber Optic Splice Closure, Drop wire clamps, Down lead clamps, pole brackets, pole banding, Anchoring and Suspension clamps, cable slack storage, etc. We offer most completed passive optical part of FTTH applications.
All the FTTH accessories passed the operation experience test with temperatures ranging from –60 °C up to +60 °C aging test, corrosion resistance test, IP test etc.
Welcome to contact us to have more details.

:

WhatsApp Online Chat !