ห่วง Anchor

ห่วง Anchor เป็นโลหะรูปตัวยูรักษาความปลอดภัยด้วยปิ๊น (สกรู) เข็มหรือสายฟ้าข้ามเปิด

แอพลิเคชันประเภทขาขึ้นอยู่กับข้อมูลของการใช้งานที่สามารถจะแล้วเสร็จตามขาสกรูหรือสายฟ้าขา

สกรูขายึดห่วงสามารถนำมาใช้ในการใช้งานการเกษตรอุตสาหกรรมและการเดินเรือ

The screw pin shape allows easiest assembly, while bolt pin allows the unlocking when more durable period of usage of shackles is required.

:

WhatsApp Online Chat !