xiềng xích neo

Neo xiềng xích là kim loại hình chữ U bảo đảm bằng một chữ U (vít) pin hoặc tia qua việc mở

loại pin ứng dụng phụ thuộc vào lĩnh vực sử dụng, có thể được hoàn thành như pin vít hoặc pin tia.

Vít xiềng xích pin neo có thể được sử dụng trong các ứng dụng nông nghiệp, công nghiệp và hàng hải.

The screw pin shape allows easiest assembly, while bolt pin allows the unlocking when more durable period of usage of shackles is required.

:

WhatsApp Online Chat !