phổ doanh

doanh Universal là một phần chuỗi các phần cứng dòng cực.

Được sử dụng với tia và u-bu lông, liên kết tấm duy nhất, mắt bóng, mắt ổ cắm khi OPGW, ADSS, AAAC, ACSS, dây dẫn truyền ACSR được cài đặt.

Tất cả việc lắp ráp phần cứng cực qua đi xe đạp nhiệt độ và kiểm tra lão hóa, kiểm tra chống ăn mòn, kiểm tra căng thẳng

:

WhatsApp Online Chat !